TRYCKSAKER

 

Trycksaken är det perfekta mediet för långlivad information. Med  tryckt kommunikation skapar du effektiv trafik till webbplatser, butiker och events. Vi hjälper våra kunder med alla typer av trycksaksproduktioner – visitkort, årsredovisningar, broschyrer, tidningar, böcker och mycket mer.

 

För att uppnå ett optimalt resultat i samband med kommunikation, försäljning och marknadsföring är det viktigt att känna till och förstå det tryckta mediets roll i en digital värld. Tierps Tryckeri har både verktygen och kompetensen att tillgodose dina behov av olika tryckta applikationer, både i offset och digitaltryck.

Den digitala tryckteknik vi arbetar med kombinerar offsettryckets kvalitet med skrivarens flexibilitet. Blixtsnabba leveranser för små upplagor. Tryck med variabeldata  t ex adressering, nummerserier och kundunika exemplar där text, grafik och bilder byts för varje exemplar.

Offset lämpar sig väl för tryckuppdrag med små, medelstora och stora upplagor.   Våra pressar är rustade för att klara ett stort spektra av papperskvalitéter för att på bästa sätt tillmötesgå de krav marknaden ställer på en modern tryckpartner. Uppdrag som väl lämpar sig för offsettekniken är tex. reklamkampanjer i butik, produktinformation tidningar, kataloger, företagspresentationer etc.

Det är viktigt att belysa trycksakens betydelse i olika sammanhang där exempel från olika studier tydligt visar att tryckt media kan utgöra en avgörande faktor för ett lyckat resultat. Samtliga studier visar tydligt att tryckt information många gånger har en bättre genomslagskraft än digitala medier. Trycksaken har ofta en drivande effekt på just digitala medier som t.ex. ökad trafik till webplatser via annonser i dagstidningar, annonsblad m.m.

Beställ direkt       Offertförfrågan                   0293-228 50