Företaget

Tierps Tryckeri AB etablerades redan 1887 och är ett helägt dotterbolag till Tierps Grafiska AB och har bedrivit grafisk verksamhet sedan 1887. Därmed är vi ett av Upplands äldsta företag.

Vi är idag 20 anställda i Tierp. Vi arbetar med grafisk formgivning, originalproduktion, prepress, offsettryck, digitaltryck, Web2Print, onlineproduktion, lagerhållning och distribution.

Kunder.
Våra uppdragsgivare återfinns huvudsakligen bland industriföretag, reklambyråer, myndigheter och föreningar i Sverige men även i Finland, Norge och Danmark Med Atlas Copco, SJ och Munters har vi samarbetsavtal som omfattar tryckproduktion, distribution och lagerhållning. Genom vårt förvärv av verksamheten i S-Tryck AB producerar vi trycksaker till det nuvarande trycktjänstavtalet från Inköp Gävleborg.

Partner Print Group.
Digitaltryckeri i  Stockholm och Annonsnytt i Östhammar utgör värdefulla komplement och resurser till Tierps Tryckeri. Tillsammans bildar vi  en modern  mediekoncern  med ett mångfacetterat erbjudande.

I Stockholm finns vi representerade med helägda dotterbolaget Partner Print som har 6 anställda och arbetar huvudsakligen med digitaltryck och Storformat . Partner print finns på Vretenvägen 9 i Solna.

I Östhammar  utgör Annonsnytt det lokala alternativet för annonsörer i östra Uppland. Tidningen med redaktion i Östhammar är ett helägt dotterföretag till Tierps tryckeri.

 

Utskrift

kvalitet

Kvalitetspolicy för Tierps Tryckeri AB
Syftet med företagets kvalitetspolicy är att nu och i framtiden kunna tillgodose våra kunders behov av modern och kostnadseffektiv trycksaksframställning och att leverera enligt kundens förväntningar och krav.

Vi skall därför alltid:

  • Erbjuda våra kunder hög och jämn kvalité på levererade produkter.
  • Eftersträva hög kompetens under hela processen från offert till leverans och kundens godkännande eller eventuella reklamation.
  • Hålla en kontinuerlig dialog med kunden genom personliga kontakter & möten.
  • Driva och stimulera kompetensutveckling inom hela företaget så att våra kunder alltid kan garanteras bästa möjliga lösningar.