greenhorsen_ISO14001

Miljöarbetet för Tierps Tryckeri AB

Huvudsyftet med vårt miljöarbete är att åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vår tryckeriverksamhet. Vår verksamhet består av offset- och digitaltryck på i huvudsak papper. Trycket sker i både färg och svartvitt.

  • Alla medarbetare ska ha god kunskap om våra ledningssystem inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt brandskydd.
  • Vi ska uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa samt integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.
  • Vi ska kontinuerligt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark för en hållbar utveckling.
  • Vi ska i upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån ta hänsyn till miljöpåverkan.
  • Vi ska sträva efter att arbeta med återvinningsbart råmaterial.

Miljörapporter

Här kan du titta på Tierps Tryckeris miljörapporer från 2009 och framåt.

Miljörapport 2015

Miljörapport 2014

Miljörapport 2013

Miljörapport 2012

Miljörapport 2011

Miljörapport 2010

Miljörapport 2009

Vi tar ansvar

 

Utskrift

Från ett träd till ett annat
När du väljer att klimatkompensera ditt papper går avgiften raka vägen till Plan Vivos plantering och skogsvårdsprojekt i Mocambique. Det innebär att samma mängd koldioxid som släppts ut vid tillverkning och transport av ditt papper binds in i de nyplanterade träden.
Läs mer på Antalis hemsida