greenhorsen_ISO14001

Miljöarbetet för Tierps Tryckeri AB

Huvudsyftet med vårt miljöarbete är att åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vår tryckeriverksamhet. Vår verksamhet består av offset- och digitaltryck på i huvudsak papper. Trycket sker i både färg och svartvitt.

  • Alla medarbetare ska ha god kunskap om våra ledningssystem inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt brandskydd.
  • Vi ska uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa samt integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.
  • Vi ska kontinuerligt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark för en hållbar utveckling.
  • Vi ska i upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån ta hänsyn till miljöpåverkan.
  • Vi ska sträva efter att arbeta med återvinningsbart råmaterial.

Vi tar ansvar

Från ett träd till ett annat
När du väljer att klimatkompensera ditt papper går avgiften raka vägen till Plan Vivos plantering och skogsvårdsprojekt i Mocambique. Det innebär att samma mängd koldioxid som släppts ut vid tillverkning och transport av ditt papper binds in i de nyplanterade träden.
Läs mer på Antalis hemsida

Utskrift